Cmentarz

Godziny otwarcia:
9 listopada – 1 kwietnia 7:00 – 18:00
2 kwietnia – 8 listopada 7:00 – 20:00

Formalności związane z pogrzebem załatwiane są w godzinach pracy kancelarii lub innych
– po uprzednim kontakcie telefonicznym 32 2542849.
Opłaty za przedłużenie grobu, postawienie pomnika oraz związane z pochówkiem regulowane są
w kancelarii parafialnej.

Informujemy, że zgodnie z regulacjami państwowymi groby ponad 20-letnie, które nie zostały przedłużone będą likwidowane bez powiadomienia.

Prosimy o uszanowanie miejsca spoczynku naszych bliskich poprzez zachowanie ciszy i powagi, wyrzucanie śmieci tylko we wskazane do tego miejsca oraz reagowanie na akty wandalizmu.
Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz wprowadzania psów oraz jazdy na rowerach.

Prace kamieniarskie na cmentarzu mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 16:00.

Zarządca cmentarza / grabarz:
Stanisław Krypczyk, tel. 452 560 439 (w godz. 8:00-12:00)