Duszpasterze

proboszcz

Ks. Jerzy Słota
Proboszcz
(administrator od 29 lipca 2000 – 14 listopada 2001,
proboszcz od 15 listopada 2001)

 

wikary Ksiądz Grzegorz Kapuła

 

Ks. Grzegorz Kapuła
Wikary
(od wrzesień 2021)

 

wikary Ksiądz Marek Lampa

 

Ks. Marek Lampa
Wikary
(od wrzesień 2021)

 

 

Ks. dr Grzegorz Kucza
Rezydent