Kapłani pochodzący z parafii

(rocznik święceń)

ks. Karol Kałuża (1926)
ks. Józef Thiele (1926)
ks. Alfons Wolny  (1931)
ks. Józef Sewera (1933)
ks. Mieczysław Jesionek (1935)
ks. Gerard Mańka (1936)
ks. Wiktor Mandrek  (1937)
ks. Antoni Brzózka (1938)
ks. Ernest Ślązok (1942)
ks. kan. Józef Tchórz (1942)
ks. Józef Skornia (1943)
ks. Franciszek Skutela (1943)
ks. Hilary Bywalec (1954)
ks. Antoni Swadźba (1956)
ks. Jerzy Goppek (1957)
O. Józef Kuc OMI (1957)
ks. Kazimierz Wawrzynek (1957)
ks. Eugeniusz Kuhnert (1958)
ks. Jerzy Pluta (1958)
ks. Sylwester Antosz (1959)
ks. Jan Andres (1962)
ks. Werner Rakocz (1965)
ks. Jan Rzepus (1972)
ks. Bogusław Matuła (1974)
ks. Andrzej Pomietło (1982)
ks. Henryk Iwański (1983)
ks. Grzegorz Borg (1987)
ks. Józef Frelich (1989)
O. Lucjan Osiecki OMI (1989)
ks. Kajetan Święcki (1996)
O. Bogdan Osiecki OMI (1996)
ks. Stanisław Kściuk COr (1999)
ks. Adrian Urbański (2019)
o. Szymon Bialik OP (2024)