Poradnia Życia Rodzinnego

poradnia życia rodzinnego
przy
Parafii św. Józefa w Katowicach-Załężu

Dyżury doradców we wtorki i w czwartki w godz. 1800 – 1900
(w kancelarii parafialnej).

Poradnia Życia Rodzinnego - logo

 

Poradnia Życia Rodzinnego służy pomocą narzeczonym, małżeństwom i rodzinom, także tym przeżywającym trudności, i doświadczającym kryzysów oraz wszystkim, chcącym pogłębić wiedzę nt. komunikacji w rodzinie i małżeńskiej płodności. Tak jak w każdej katolickiej poradni życia rodzinnego, również w poradni na Załężu, posługuje doradca życia rodzinnego, posiadający wykształcenie kierunkowe, odpowiednie kwalifikacje oraz misję kanoniczną, upoważniającą do posługiwania w poradni z mandatu, i w imieniu Kościoła. Doradca jest także nauczycielem metod naturalnego rozpoznawania płodności oraz pomaga w nawiązaniu kontaktu z konkretnym specjalistą lub instytucją, które służą ludziom w zgodzie z nauką Kościoła. W poradni obowiązuje pełna dyskrecja i anonimowość. Katolickie poradnie życia rodzinnego służą pomocą głównie w:

  • odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej/małżeńskiej,
  • ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej/rodzinnej,
  • kształtowaniu postaw prorodzinnych,
  • nauce naturalnych metod planowania rodziny,
  • ukazywaniu możliwości towarzyszenia dziecku od poczęcia,
  • rozwiązywaniu trudności w wierze,
  • rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych,
  • wspieraniu matek oczekujących dziecka,
  • rozwiązywaniu problemów wychowawczych.