Katecheza dla dorosłych

katechizmGrupa Katechezy dla dorosłych rozpoczęła swoje istnienie w październiku 2000 r. Liczy średnio 20 osób. Jest grupą otwartą. Swoje spotkania ma co drugi wtorek po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej. Prowadzącymi katechezę są na przemian ks. proboszcz Jerzy Słota i ks. Adam Palion. Tematykę katechezy uzgadniamy podczas spotkań. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.​

opiekun: ks. proboszcz Jerzy Słota