Krąg Biblijny

Grupa „Krąg Biblijny” rozpoczęła swoją działalność w październiku 2018 roku. W obecnej chwili jest nas garstka (6 osób). Nasze spotkania odbywają się w salce katechetycznej po wieczornej Mszy Świętej. W którym dniu? O tym można dowiedzieć się z odczytywanych w niedziele ogłoszeń duszpasterskich. Na spotkaniach poznajemy Pismo Święte, tradycje, zwyczaje, głęboką wiarę i Bojaźń Bożą ówczesnych ludzi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących czytać, rozważać i poznawać Pismo Święte na nasze spotkania.

opiekun: ks. Grzegorz Kucza