Zespół charytatywny „Caritas”

zespchar

Ważnym przejawem działalności Kościoła jest troska o ubogich. Wyraża się ona także w działaniu grup charytatywnych, które w parafii wspierają najuboższych poprzez zbiórki comiesięcznej kolekty na ten cel i dostarczanie potrzebującym pomocy materialnej.

opiekun: ks. proboszcz Jerzy Słota