Żywy Różaniec

zywyrozaniecduzeDziałalność Róży Różańcowej na Załężu ma swe tradycje historyczne. Do dziś żyją osoby, które pamiętają jak wyglądało to u nas kilkadziesiąt lat temu. Jednak, jak słusznie zauważył ks. Proboszcz, nigdy jeszcze świat nie potrzebował tak bardzo pomocy Maryi i Jej wstawiennictwa poprzez modlitwę różańcową, jak to się dzieje obecnie. Dziś świat potrzebuje i siły tej modlitwy i wytrwałości jakiej ona uczy, ale także potrzebne jest poczucie wspólnoty jaką daje uczestnictwo we wspólnym praktykowaniu tej modlitwy. Członkowie Żywego Różańca spotykają się w I sobotę miesiąca o 8.45.

opiekun: ks. proboszcz Jerzy Słota

Błogosławiony Jan Paweł II powiedział o różańcu świętym: 

"Różaniec jest moją codzienną i umiłowaną modlitwą. I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swej prostocie i w w swej głębi. W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same słowa, lecz są to słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swojej krewnej św. Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. W tym samym czasie nasze serce może objąć w tym dziesiątku różańca wszystkie czyny, które stanowią życie jednostki, rodziny, Ojczyzny, Kościoła i ludzkości, zdarzenia osobiste i bliźniego, a w szczególny sposób tych, którzy nam leżą w sercu. Tak prosta modlitwa różańcowa bije rytmem życia ludzkiego.

Chcę was wezwać i zachęcić do coraz gorliwszego odmawiania różańca. Sam wyrosłem z tradycji nabożeństwa różańcowego w mojej rodzinnej parafii w Wadowicach.

Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby. – Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. – Odmawiajcie różaniec. – Ufam, że ta tradycja odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie."

Chorym Ojciec Święty polecił odmawianie różańca: 

"Wy chorzy i cierpiący nie wypuszczajcie z rąk różańca. Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą".

Żywy Różaniec w naszej parafii tworzą cztery róże:

Róża Św. Józefa – powstała w styczniu 2001 roku. W skład róży wchodziły małżeństwa z kręgu Oazy Rodzin. Od marca 2012r, po przeobrażeniu, różę tę tworzą kobiety, które modlą się w intencji ożywienia działalności apostoslkiej grup naszej parafii. Zelator: Małgorzata Moroń.

Róża Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – powstała w 19 marca 2012r. W skład tej róży wchodzą mężczyźni. Główna intencja modlitewna tej róży: za małżeństwa w naszej parafii, aby pielęgnowały jedność i miłość małżeńską, a w kryzysach czerpały siłę z sakramentów świętych i pomocy jakiej udziela im Kościół. Zelator: Andrzej Śmietana, tel 669-647-606.

Róża Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Ducha Świętego – powstała 26 marca 2012r. Różę tę tworzą kobiety, które modlą się w intencji matek z naszej parafii, aby z miłością potrafiły przyjąć każde poczęte dziecko. Zelator: Halina Prandzioch.

Róża Św. Jadwigi – powstała 2 marca 2012r. Różę tę tworzą osoby z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego prowadzonego przez Siostry Jadwiżanki. Róża ta modli się w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz za kapłanów z naszej parafii. Zelator: Andrzej Śmietana.

Zmiana tajemnic różańcowych następuje w pierwszą sobotę miesiąca.

Obowiązkiem członków Żywego Różańca jest:

 1. Zapisanie w księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 2. Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic.
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych.
 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i kościoła.
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz modlitwa za spokój jego duszy.

Cele Żywego Różańca:

 1. Umocnienie wiary w duszach wiernych.
 2. Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników, przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.
 3. Obrona przed duchowymi zagrożeniami.
 4. Ożywienie działalności apostolskiej.

Odpusty

Kościół udziela członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego z zachowaniem zwykłych warunków (stan łaski uświęcającej, komunia święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) w dniu:

 • przyjęcia do Żywego Różańca
 • Bożego Narodzenia (25 grudnia)
 • Ofiarowania Pańskiego (2 lutego)
 • Zwiastowania Pańskiego (25 marca)
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)
 • Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
 • Matki Bożej Różańcowej (7 października)