Eucharystyczny Ruch Młodych

ermlodych

 

To organizacja dla dzieci, istniejąca przed II wojną światową jako Krucjata Eucharystyczna (zaszczepiona na terenie Polski przez św. Urszulę Ledóchowską w 1925r). Celem ERM jest formowanie dzieci do przyjaźni z Chrystusem, do życia Eucharystią, pracy nad sobą i zaangażowania w życie społeczne poprzez:
•  Wdrażanie ich do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu      Eucharystii; 
•  Ukazywanie Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela; 
•  Rozbudzanie w dziecku pragnienie modlitwy i nauka  różnych jej form; 
•  Rozwijanie postaw eucharystycznych: współofiarowania, jedności i miłości oraz wdzięczności; 
•  Uczenie dzieci systematycznej pracy nad sobą; 
•  Pogłębianie więzi dzieci z Kościołem i wdrażanie do apostolstwa

 4 ZASADY CZŁONKÓW ERM

•  Czytaj Ewangelię 
•  Żyj Mszą świętą 
•  Kochaj bliźnich 
•  Bądź trzynastym apostołem

 

opiekun: p. Katarzyna Grabowska