Odnowa w Duchu Świętym

odnowa

… Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.

Czy rzeczywiście wierzysz? Kim jest dla Ciebie Duch Święty, ta tajemnicza trzecia Osoba Boska?

Otrzymałeś Go na Chrzcie Świętym i w Sakramencie Bierzmowania, ale czy jest On teraz obecny w Twoim życiu? Czy pozwalasz Mu na to, by On, Duch Święty, Twoim życiem kierował?

Jeżeli chcesz bardziej Go poznać i zaprzyjaźnić się z Nim, to zapraszamy Cię na nasze spotkania, spotkania grupy Odnowy w Duchu Świętym, które odbywają się w salce katechetycznej w poniedziałki po wieczornej Mszy świętej. Spędzisz także miło czas na modlitwie.

Wszystkich, którzy przyjęli już Sakrament Bierzmowania, serdecznie do nas zapraszamy.

opiekun: ks. Kazimierz Sobol