Bierzmowańcy

bierzmowancy

Ja ……….. włączony(a) do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego, pragnę stać się dojrzałym i odpowiedzialnym chrześcijaninem. W pełni świadomie chcę podjąć obowiązki wypływające z sakramentu bierzmowania, o który proszę Kościół. Pragnę jak najlepiej przeżyć czas przygotowania do sakramentu bierzmowania, zgodnie z oczekiwaniami, które stawia przede mną wspólnota Kościoła.  Zobowiązania podejmuję w duchu wiary i miłości ku Bogu, a nie dla samej formalności. Mam świadomość, że zlekceważenie powyższych zobowiązań będzie oznaczało rezygnację z kandydowania do bierzmowania.

 My, rodzice kandydata – kandydatki do bierzmowania, po zapoznaniu się z zobowiązaniami związanymi z przygotowaniem naszego dziecka do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, deklarujemy zadbać, by były one przez nasze dziecko sumiennie i regularnie wypełnione. Dołożymy wszelkich starań, aby nasze dziecko miało w nas żywy przykład ludzi szczerze wierzących i gorliwie praktykujących. Zadbamy o życie religijne, zwłaszcza o udział we Mszy św. niedzielnej i świątecznej, oraz przystąpienie do Sakramentu Pokuty. Wiemy, że powyższa deklaracja jest wyrazem współpracy duszpasterzy z nami, rodzicami, w kwestii wychowania religijnego dziecka. 

W święto świętego Stanisława Kostki – patrona młodzieży – rozpoczęło się w naszej parafii przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Przygotowanie obejmuje dwa spotkania formacyjne w miesiącu, regularne uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, w różnych nabożeństwach, Triduum Paschalnym, miesięcznej spowiedzi oraz zaliczeniu formuł katechizmowych. Wielu spośród kandydatów podpisując powyższą deklarację świadomie chce uczestniczyć w tym przygotowaniu żyjąc na co dzień Ewangelią Chrystusa, ale są i tacy, dla których będzie to czas odkrywania na nowo łaski Bożej w sakramentach i praktykach religijnych, o których zapomnieli żyjąc bez Boga. Dlatego też zwracamy się do wszystkich parafian z gorącą prośbą o nieustanną modlitwę w intencji wszystkich kandydatów, aby Duch Święty zstąpił na nich ze swoimi darami i umocnił ich wiarę.

 opiekun: ks. Marek Organista